Perfektní dárek

400 Kč
5 000 000 Kč
Věnujte Perfektní dárek, který ukrývá povznášející výhry až 5 MILIONŮ! V dárkové obálce a s minimální výhrou 200 Kč. Svým blízkým jistě vykouzlíte úsměv na tváři.

Současná edice

Edice 2

Jak hrát

1. V prvním herním poli Losu označeném 1. HRA je po setření 5 VÝHERNÍCH ČÍSEL a 24 VAŠICH ČÍSEL. Každé VAŠE ČÍSLO, které se shoduje s některým VÝHERNÍM ČÍSLEM, vyhrává výhru pod ním uvedenou.

2. Ve druhém herním poli Losu označeném 2. HRA setřete 4 herní řádky, přičemž v každém se nacházejí 4 Herní symboly a peněžní částka. Jsou-li v některém řádku 3 Herní symboly shodné, vyhráváte výhru ve výši peněžní částky uvedené na konci tohoto řádku.

3. HRA obsahuje celkem 6  samostatných Herních polí označených DÁREK 1, DÁREK 2, DÁREK 3, DÁREK 4, DÁREK 5, DÁREK 6. Po setření příslušného herního pole této 3. HRY se v něm zobrazí 2 čísla a jedna peněžní částka. Pokud takto objevíte dvě shodná čísla v jednom herním poli, vyhráváte peněžní částku v něm uvedenou. Pro vyloučení pochybností je každý DÁREK samostatným herním polem a v něm obsažená čísla se porovnávají samostatně. Pro určení vzniku nároku na Výhru nelze při takovém porovnání použít více herních polí DÁREK současně.

4. Na jednom Losu může vzniknout nárok až na 25 souběžných Výher!

Detail losu

Cena losu 400 Kč
Velikost emise 300 000 Ks
Nesetřený los Setřený los Herní plán